Forside %gt; Separation og skilsmisse %gt; Papirløs skilsmisse

Papirløs skilsmisse

Skilsmisse_papirløs

Hvis I går fra hinanden som papirløse samlevende, skal I hverken separeres eller skilles.

Hvis I har lavet et testamente til fordel for hinanden, eller hvis I har indsat hinanden i for eksempel livsforsikringer eller lignende, skal I overveje, hvorvidt det skal ændres eller annulleres.

Hvis I går fra hinanden, bevarer I som udgangspunkt den fulde rådighed over hver jeres ejendele og ansvaret for jeres egen gæld.

Hvis I har fælles gæld, hæfter I fortsat begge to for gælden. Det betyder, at kreditor kan kræve gælden betalt hos hver af jer. Hvis den ene af jer derfor kommer til at betale mere end sin del, kan denne ekstra del kræves betalt af den anden.

Hvis kreditor går med til det, kan det dog godt aftales, at hele gælden overtages af den ene af jer. Men det er altså ikke nok, at I bare selv aftaler det.

Hvis I har købt større ting sammen, skal I selv finde ud af at dele dem. Hvis I ikke kan blive enige, kan I henvende jer til Skifteretten, som kan hjælpe jer med at afgøre, hvordan jeres fælles ejendele skal fordeles mellem jer.

Hvis I har boet sammen i mindst 2 år, kan I i forbindelse med, at I flytter fra hinanden, aftale, hvem der skal have ret til at blive boende i en lejebolig.

Hvis I ikke kan blive enige om, hvem af jer der skal have ret til at blive boende, kan byretten bestemme, at den der har mest behov for at bo i lejligheden, kan overtage den. Også selvom det er den anden der står på lejekontrakten. Det kræver dog, at I har boet sammen i mindst 2 år.

Hvis det er en andelslejlighed, og retten bestemmer, at den anden skal overtage lejligheden, overtages også andelsværdien. Men andelsværdien skal erstattes over for den oprindelige andelshaver.

Der er ikke mulighed for at pålægge den ene at betale underholdsbidrag til den anden.

I skal være opmærksomme på jeres pensionsordninger, gruppelivsforsikringer og ATP. Kontakt evt. pensionskassen og forsikringsselskabet og hør, om der er brug for ændring af begunstigelser.

Til toppen af siden
Senest opdateret 2. jan 2018
Kontakt os
 
Forside
Nyheder |Om Statsforvaltningen |Job
Blanketter |FAQ |Presse |English